Welkom bij HIOR

Digitaal Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Heeft u binnen uw gemeente een gemakkelijk te gebruiken handboek of leidraad voor de openbare ruimte? Hoe houdt u het handboek actueel met een grote groep beheerders? Hoe verwerkt u de Omgevingswet in het handboek voor de openbare ruimte?

HIOR.nl is dé digitale tool waarmee de gebruiker in 3 muisklikken altijd de juiste set richtlijnen voor een project in de openbare ruimte selecteert.

Met HIOR.nl werkt de gemeente samen met ontwikkelaars, aannemers en architecten aan een duurzaam te beheren openbare ruimte!

Actueel door digitale samenwerking

Met HIOR kan een groep medewerkers binnen de gemeente het handboek of leidraad voor de openbare ruimte gezamenlijk beheren, aansluitend bij de omgevingswet. Ieder met daarin zijn eigen specialisme of specifieke rolverdeling.

Inzicht in voortgang van projecten

Aannemers, architecten en ontwikkelaars kunnen richtlijnen opvragen, en hun planvoorstellen en tekeningen uploaden in het projectbeheer-systeem. De communicatie vindt plaats via handige chat- en mailopties van HIOR, alles op één plek.

Daag ontwerpers en ontwikkelaars uit om met creatieve oplossingen te komen

HIOR daagt ontwikkelaars, architecten én collega’s van de afdeling ontwikkeling uit om met creatieve oplossingen te komen voor een functionele, aantrekkelijke en goed beheerbare openbare ruimte. HIOR gaat uit van het concept van ‘functioneel specificeren’.

Snel een checklist met alle relevante richtlijnen voor een project

Aannemers, architecten en ontwikkelaars zien liefst een concreet af te vinken checklist met alleen die onderwerpen die relevant zijn voor hun eigen project. Zij klikken in maximaal 3 stappen en projectgebonden set aan richtlijnen bij elkaar.

Deelnemende gemeenten

Contact


Wilt u meer weten over wat HIOR kan betekenen voor uw gemeente of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier